`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng.

 

Câu 146501: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng.


 

A.  q1> 0 và q2 < 0.            

B. q1< 0 và q2 > 0.              

C. q1.q2 > 0.                  

D. q1.q2 < 0.

Câu hỏi : 146501
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  q1.q2 > 0.    

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com