Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A, biết nguyên tử A nặng gấp 4 nguyên tử Nitơ?

Câu 147143: Hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A, biết nguyên tử A nặng gấp 4 nguyên tử Nitơ?

A. Natri (Na) 

B. Magie(Mg) 

C. Đồng(Cu). 

D. Sắt(Fe)

Câu hỏi : 147143

Phương pháp giải:

NTK của Nit ơ là 14 đ.v.C


Nguyên tử khối của A nặng gấp lần nguyên tử khối của Nitơ => NTK của A = 4.14 = ?


+ Tra bảng 1 SGK/ 42 g Tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A

 • Đáp án : D
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NTK của Nit ơ là 14 đ.v.C

  Nguyên tử khối của A nặng gấp lần nguyên tử khối của Nitơ => NTK của A = 4.14 = 56 đ.v.C

  + Tra bảng 1 SGK/ 42 g A là nguyên tố Sắt (Fe).

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com