Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết ¼ nguyên tử X nặng bằng 1/3 nguyên tử Kali.

Xác định tên và KHHH của nguyên tố X?

Câu 147144:

Biết ¼ nguyên tử X nặng bằng 1/3 nguyên tử Kali.


Xác định tên và KHHH của nguyên tố X?

A. Sắt(Fe)

B. Mangan(Mn)

C. Crom(Cr)

D. Chì(Pb)

Câu hỏi : 147144

Phương pháp giải:

\(\begin{gathered}
\frac{1}{4}{M_X} = \frac{1}{3}{M_K} \hfill \\
\Rightarrow {M_X} = ? \hfill \\
\end{gathered} \)


+ Tra bảng 1 SGK/ 42 g  tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{gathered}
  \frac{1}{4}{M_X} = \frac{1}{3}{M_K} \hfill \\
  \Rightarrow \frac{1}{4}{M_X} = \frac{1}{3} \times 39 \hfill \\
  \Rightarrow \frac{1}{4}{M_X} = 13 \hfill \\
  \Rightarrow {M_X} = 4 \times 13 = 52 \hfill \\
  \end{gathered} \)

  + Tra bảng 1 SGK/ 42 g  X là nguyên tố Crom (Cr)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com