Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khí clo có lẫn khí N2 và H2. Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được clo:

Chọn câu trả lời đúng:

           

Câu 149418: Khí clo có lẫn khí N2 và H2. Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được clo:


Chọn câu trả lời đúng:


           

A. Cho qua kiềm (NaOH), cho tác dụng với dung dịch H2SO4.

B. Cho qua kiềm.

C. Hợp H2, hợp nước, cho tác dụng với MnO2.

D. Đốt hỗn hợp, hợp nước.

Câu hỏi : 149418
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com