Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nước Gia – ven là hỗn hợp của:

Câu 149419: Nước Gia – ven là hỗn hợp của:

A. HCl, HClO, HO. 

B. NaCl 

C. NaCl, NaClO,  HO. 

D. NaCl, NaClO, HO.

Câu hỏi : 149419
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng tạo thành nước Gia – ven

  Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com