Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu lấy số mol KMnO4 và MnO2 như nhau cho tác dụng với axit HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn? Chọn câu trả lời đúng:

          

Câu 149421: Nếu lấy số mol KMnO4 và MnO2 như nhau cho tác dụng với axit HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn? Chọn câu trả lời đúng:


          

A. MnO2   

B. Không xác định được

C. Hai chất cho clo như nhau                                                 

D. KMnO4

Câu hỏi : 149421
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  16HCl + 2KMnO→ 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

               1mol            2,5mol

  4HCl + MnO2     → Cl2 + 2H2O + MnCl2

                1 mol        1 mol

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com