Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để tiết kiệm axit HCl trong việc điều chế Cl2, cần dùng chất nào sau đây cho tác dụng với dung dịch axit HCl?

KMnO4 (1);  KClO3 (2);  CaOCl2 (3)

Câu 149420: Để tiết kiệm axit HCl trong việc điều chế Cl2, cần dùng chất nào sau đây cho tác dụng với dung dịch axit HCl?


KMnO4 (1);  KClO3 (2);  CaOCl2 (3)

A. (3)   

B. Cả (2) và (3)  

C. (2)

D. (1)

Câu hỏi : 149420
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

  6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl

  CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com