Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Cấu hình electron của ion Fe3+ (ZFe = 26) là

Câu 154908: Cấu hình electron của ion Fe3+ (ZFe = 26) là

A. 1s22s22p63s23p63d5.

B. 1s22s22p63s23p63d34s2.

C. 1s22s22p63s23p63d6.

D. 1s22s22p63s23p63d64s2.

Câu hỏi : 154908

Phương pháp giải:

- Viết cấu hình e của Fe


- Suy ra cấu hình e của Fe3+ (bớt đi 3e từ ngoài vào trong)

 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ cấu hình e của Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2

  ⟹ Cấu hình của ion Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com