Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Tỉ lệ (tối giản) số nguyên tử C, H, O trong phân tử C2H4O2 lần lượt là:

   

Câu 156544: Tỉ lệ (tối giản) số nguyên tử C, H, O trong phân tử C2H4O2 lần lượt là:


   

A. 2 : 4 : 2.    

B. 1 : 2 : 1.     

C. 2 : 4 : 1.         

D.  1 : 2 : 2.

Câu hỏi : 156544
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỷ lệ tối giản

  ,nC : nH : nO = 2 : 4 : 2 = 1 : 2 : 1

   Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com