Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Phần trăm theo khối lượng nguyên tử cacbon (C) trong phân tử C2H6O là:

Câu 156543: Phần trăm theo khối lượng nguyên tử cacbon (C) trong phân tử C2H6O là:

A.  52,17%.

B.  13,04%.     

C. 34,78%.     

D. Không xác định được.

Câu hỏi : 156543

Phương pháp giải:

\(\% {m_C} = \frac{{{m_C}}}{{{m_C} + {m_H} + {m_O}}}.100\% \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  %mC = 2.12/(12.2 + 6 + 16) = 52,17%

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com