Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giao điểm của đồ thị hàm số y=\frac{2x-1}{x+1}  và đường thẳng y = 3x + 11 có tung độ bằng:

Câu 158103: Giao điểm của đồ thị hàm số y=\frac{2x-1}{x+1}  và đường thẳng y = 3x + 11 có tung độ bằng:

A.  3   

B. -2  

C.

D. -6

Câu hỏi : 158103
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com