Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hàm số: \(y=x^3-mx^2+2m-3\) đi qua điểm A(1;1) khi

Câu 158115: Đồ thị hàm số: \(y=x^3-mx^2+2m-3\) đi qua điểm A(1;1) khi

A. m =3

B. m =2

C. m =-1

D. m =0

Câu hỏi : 158115
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com