Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=\frac{2x-1}{x+1} đồng biến trên

Câu 158119: Hàm số y=\frac{2x-1}{x+1} đồng biến trên

A. R

B. R\{-1}

C. \(\left( { - \infty ;-1} \right)\) và \(\left( {-1; + \infty } \right)\)

D. (0;+\infty )

Câu hỏi : 158119
 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ: D=R\{-1}

  \(y' = {3 \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0\,\,\forall x \in D \).

  Do đó hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;-1} \right)\) và \(\left( {-1; + \infty } \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com