Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục Ox có phương trình dao động u = 8cos(2000π.t −20π.x + π/4)mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vào thời điểm t = 0,0125s, sóng truyền qua vị trí x = 4,5cm với tốc độ truyền sóng v. Giá trị của v bằng

Câu 158952: Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục Ox có phương trình dao động u = 8cos(2000π.t −20π.x + π/4)mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vào thời điểm t = 0,0125s, sóng truyền qua vị trí x = 4,5cm với tốc độ truyền sóng v. Giá trị của v bằng

A. 100cm/s

B.  4,44cm/s.

C. 444mm/s.

D. 100mm/s.

Câu hỏi : 158952

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng công thức tính bước sóng  $$\lambda  = v.T = {v \over f}$$

 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

    Ta có w = 2000π => f = 1000Hz. Mặt khác: $${{2\pi } \over \lambda } = 20\pi  =  > \lambda  = 0,1cm$$

  => Vận tốc truyền sóng là $$v = \lambda .f = 0,1.1000 = 100cm/s.$$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com