Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có chu kì là

Câu 158953: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có chu kì là

A. 2.10-5s

B. 6,28.10-5s.

C. 3,14.10-5s.

D. 6,28.10-3s.

Câu hỏi : 158953

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu kì của mạch dao động điện từ LC

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kỳ dao động của mạch điện từ là: \(T = 2\pi \sqrt {LC}  = 2\pi \sqrt {{{10}^{ - 3}}{{.0,1.10}^{ - 6}}}  = {6,28.10^{ - 5}}s.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com