`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi

 

Câu 159189: Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi


 

A. mạch có tần số riêng càng lớn. 

B. tụ điện có điện dung càng lớn.

C. mạch có điện trở càng lớn.        

D. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn.

Câu hỏi : 159189

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về dao động tắt dần

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi mạch có điện trở càng lớn.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com