`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiđrocacbon no

Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g một ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

Câu 160585: Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g một ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

A.  C3H8.        

B. C2H6.      

C. C5H12.    

D. C3H6.

Câu hỏi : 160585

Phương pháp giải:

BTNT “C”: nC(X) = nCO2 = ?


BTKL: mH = mX – mC = ?


=> C : H = nC : nH = ? => CTPT

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có : nC(X) = nCO2 = 0,25 mol

  Mà mX = mC + mH => nH = 0,6 mol

  => nC : nH = 0,25 : 0,6 = 5 : 12

  Vì CTTQ của ankan là CnH2n+2 => X là C5H12

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com