Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính khối lượng H2SO4 có trong 50ml dd H2SO4 2M

Câu 170999: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50ml dd H2SO4 2M

A. 9,8g    

B. 4,8g     

C. 9,6g    

D. 4,3g

Câu hỏi : 170999
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính số mol H2SO4 có trong dd H2SO4 2M

  nH2SO4 = CM.V = 2.0,05 = 0,1mol

  mH2SO4 = n.M = 0,1.98 = 9,8 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com