`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân este có công thức phân tử C3H6O2 (trong môi trường axit) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

Câu 179313: Thủy phân este có công thức phân tử C3H6O2 (trong môi trường axit) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A. Ancol metylic.

B. Metyl axetat.

C. Axit axetic.

D. Ancol etylic.

Câu hỏi : 179313
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este thỏa mãn là CH3COOCH3.

  PTHH:

  CH3COOCH3 + H2O \(\overset{H^+,t^o}{\rightarrow}\) CH3COOH + CH3OH

  CH3OH (X) + CO \(\overset{xt,t^o}{\rightarrow}\) CH3COOH (Y)

  => X là ancol metylic

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO