Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este CH2=C(CH3)–COO–CH2–CH3 có tên gọi là:

Câu 179318: Este CH2=C(CH3)–COO–CH2–CH3 có tên gọi là:

A. Vinyl propionat.

B. Metyl acrylat.

C. Etyl fomat.

D. Etyl metacrylat.

Câu hỏi : 179318

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc tên este.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este CH2=C(CH3)–COO–CH2–CH3 có tên gọi là: Etyl metacrylat.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com