Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng sau:

(1) Glucozo + Br2 + H2O;

(2) Fructozo + H2 (xt, Ni, to);

(3) Fructozo + dung dịch AgNO3/NH3 (to);

(4) Glucozo + dung dịch AgNO3/NH3 (to);

(5) Fructozo + Br2 + H2O;

(6) Dung dịch sacarozo + Cu(OH)2.

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu 182378: Cho các phản ứng sau:


(1) Glucozo + Br2 + H2O;


(2) Fructozo + H2 (xt, Ni, to);


(3) Fructozo + dung dịch AgNO3/NH3 (to);


(4) Glucozo + dung dịch AgNO3/NH3 (to);


(5) Fructozo + Br2 + H2O;


(6) Dung dịch sacarozo + Cu(OH)2.


Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu hỏi : 182378
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do fructozo không có nhóm -CHO và chỉ chuyển hóa thành glucozo khi trong môi trường kiềm nên nó không phản ứng với nước brom.

  Các phản ứng còn lại đều xảy ra.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com