Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ?

Câu 186327: Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ?

A. NH4; Na+; HCO3; OH-.

B. Fe2+ ; NH4; NO3- ; SO42-.

C. Na+; Fe2+ ; H+ ; NO3-.

D. Cu2+; K; OH- ; NO3-.

Câu hỏi : 186327
 • Đáp án : B
  (25) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các ion không phản ứng với nhau có thể cùng tồn tại trong một dung dịch.

  A loại vì NH4+ + OH- → NH3 + H2O; HCO3- + OH- → CO32- + H2O

  C loại vì 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

  D loại vì Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com