Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}\).

Câu 188052: Tìm phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}\).

A. \(y = 1\) và \(x =  - 1\)

B. \(y = x + 1\) và \(x =  - 1\)

C. \(y = x\) và \(x = 1\)     

D. \(y = x\) và \(x =  - 1\)

Câu hỏi : 188052

Phương pháp giải:

Đồ thị hàm phân thức: \(y=f(x)\) với bậc tử lớn hơn bậc mẫu có TCĐ và TCX.


Đường thẳng \(x=a\) được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số  \(y=f(x) \Leftrightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to a} f\left( x \right) =  \pm \infty .\)


Hay \(x=a\) là nghiệm của mẫu số và không là nghiệm của tử 


Cách tìm đường tiệm cận xiên (TCX) của đồ thị hàm số \(y=f(x):\)


\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } f\left( x \right) =  \pm \infty .\)


Sau đó tìm đường tiệm cận xiên bằng 2 cách:


+) Cách 1: Phân tích biểu thức \(y=f(x)\) thành dạng \(y=f(x)=ax+b+g(x)\) với \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } g\left( x \right) =  0 \) thì \(\Delta: \, \, y=ax+b \, \, (a \neq 0)\) là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số \(y=f(x).\)


+) Cách 2: Ta có thể tìm \(a, \, \, b\) bằng công thức: \(a = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{f\left( x \right)}}{x},\;\;b = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \left[ {\frac{{f\left( x \right)}}{x} - ax} \right].\)


Khi đó: \(\Delta: \, \, y=ax+b \, \, (a \neq 0)\) là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số \(y=f(x).\)


 

 • Đáp án : D
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y = \dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}} = \dfrac{{x\left( {x + 1} \right) + 1}}{{x + 1}} = x + \dfrac{1}{{x + 1}}\)

  Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là \(y = x\) và tiệm cận đứng là \(x =  - 1\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com