Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại

Câu 189072: Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại

A. boxes                  

B. classes                     

C. potatoes                  

D. finishes

Câu hỏi : 189072
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /z/ còn lại phát âm là /iz/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com