Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biện pháp nào có tác dụng quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển?

Câu 189904:

Biện pháp nào có tác dụng quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển?

A. Phơi ải, cày sâu, bừa kĩ.

B. Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.

C. Vun gốc và xới xáo cho cây.

D. Tất cả các biện pháp trên.

Câu hỏi : 189904
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tất cả các biện pháp trên đều có tác dụng giúp bộ rễ cây phát triển mạnh mẽ.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com