Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn và 4,8 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (dktc). Giá trị của V là

Câu 192724: Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn và 4,8 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (dktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B. 11,2.

C. 4,48.

D. 22,4.

Câu hỏi : 192724

Phương pháp giải:

Áp dụng bảo toàn electron.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảo toàn e ta có: 2nMg + 2nZn = 2nH2

  ⟹ nH2 = nMg + nZn = 0,5 mol

  ⟹ VH2 = 11,2 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com