Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; 

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2

Câu 192780: Tiến hành hai thí nghiệm sau:


- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; 


- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.


Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2

A. V1 = V2.

B. V1 = 10V2.

C. V1 = 5V2.

D. V1 = 2V2.

Câu hỏi : 192780

Phương pháp giải:

Các phản ứng xảy ra:


Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu    (1)


Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag    (2)

 • Đáp án : A
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe   +    Cu(NO3)2  →  Fe(NO3)2  +   Cu       (1)

  V1   ⟵       V1  ⟶                                  V1       (mol)

  mCu bám - mFe tan =  64V1 - 56V1 = 8V1 (g)

  Fe   +       2AgNO3  →  Fe(NO3)2  +   2Ag    (2)

  0,05V2 ⟵ 0,1V2 ⟶                          0,1V2  (mol)

  mAg bám - mFe tan =  108.0,1V2 - 56.0,05V2 = 8V2 (g)

  Theo bài ra ⟹ 8V1 = 8V2 ⟺ V1 = V2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com