Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngâm một thanh Zn vào một cốc thủy tinh chứa 50 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,05M đến khi dung dịch trong cốc mất hẳn màu xanh, thì khối lượng thanh Zn sau phản ứng sẽ

Câu 192781: Ngâm một thanh Zn vào một cốc thủy tinh chứa 50 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,05M đến khi dung dịch trong cốc mất hẳn màu xanh, thì khối lượng thanh Zn sau phản ứng sẽ

A. tăng 0,0025 gam so với ban đầu.

B. giảm 0,0025 gam so với ban đầu.

C. giảm 0,1625 gam so với ban đầu.

D. tăng 0,16 gam so với ban đầu.

Câu hỏi : 192781

Phương pháp giải:

∆mthanh Zn = mCu - mZn pư


+ Nếu ∆m < 0 thì khối lượng thanh Zn giảm.


+ Nếu ∆m > thì khối lượng thanh Zn tăng.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dung dịch trong cốc mất hẳn màu xanh tức là Cu(NO3)2 đã phản ứng hết.

  Zn         +          Cu2+          →          Zn2+          +          Cu

  0,025                0,025                     0,025                     0,025 (mol)

  ∆mthanh Zn = mCu - mZn pư = 0,025.64 - 0,025.65 = -0,025 (gam) < 0

  Vậy khối lượng thanh Zn giảm 0,025 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com