Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Canxi cacbonat (CaCO3) phản ứng được với dung dịch

Câu 194159: Canxi cacbonat (CaCO3) phản ứng được với dung dịch

A. KNO3.  

B. HCl. 

C. NaNO3.  

D. KCl.

Câu hỏi : 194159
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com