Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Câu 194160: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. thạch cao khan.  

B. thạch cao sống.       

C. đá  vôi.     

D. thạch cao nung.

Câu hỏi : 194160
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + CaSO4.2H2O : thạch cao sống

  + CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O : thạch cao nung

  + CaSO4­: thạch cao khan

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com