`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây không bị phân huỷ khi nung nóng ?

Câu 194165: Chất nào sau đây không bị phân huỷ khi nung nóng ?

A. Mg(NO3)2   

B. CaCO3 

C. CaSO4    

D. Mg(OH)2

Câu hỏi : 194165
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2Mg(NO3)2 → 4NO2 + 4O2 + 2MgO

  CaCO3 → CaO + CO2

  Mg(OH)2 → MgO + H2O

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com