Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy chuyển hóa sau: \(X\xrightarrow{{ + C{O_2} + {H_2}O}}Y\xrightarrow{{ + NaOH}}X\). Công thức của Y là

Câu 194196: Cho dãy chuyển hóa sau: \(X\xrightarrow{{ + C{O_2} + {H_2}O}}Y\xrightarrow{{ + NaOH}}X\). Công thức của Y là

A. CaO.

B. Ca(OH)2.

C. CaCO3.

D. Ca(HCO3)2.

Câu hỏi : 194196

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất.

 • Đáp án : D
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: CaCO3 (X) + CO2 + H2O ⟶ Ca(HCO3)2 (Y)

              Ca(HCO3)2 (Y) + 2NaOH ⟶ CaCO3 (X) + Na2CO3 + 2H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com