Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng sau:

(a) X1 + H2O \(\xrightarrow{{{dpdd}}}\) X2 + X3 ↑ + H2

(b) X2 + X4 ⟶ BaCO3 ↓ + Na2CO3 + H2O

(c) X2 + X3 ⟶ X1 + X5 + H2O

(d) X4 + X6 ⟶ BaSO4 ↓ + K2SO4 + CO2 ↑ + H2O

Các chất X2, X5, X6 theo thứ tự là

Câu 194195: Cho sơ đồ phản ứng sau:


(a) X1 + H2O \(\xrightarrow{{{dpdd}}}\) X2 + X3 ↑ + H2


(b) X2 + X4 ⟶ BaCO3 ↓ + Na2CO3 + H2O


(c) X2 + X3 ⟶ X1 + X5 + H2O


(d) X4 + X6 ⟶ BaSO4 ↓ + K2SO4 + CO2 ↑ + H2O


Các chất X2, X5, X6 theo thứ tự là

A. KOH, KClO3, H2SO4.

B. NaOH, NaClO, KHSO4.

C. NaHCO3, NaClO, KHSO4.

D. NaOH, NaClO, H2SO4.

Câu hỏi : 194195
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất.

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ phản ứng (a) ⟹ X2 là hidroxit kim loại kiềm và X3 là Cl2 (điện phân muối clorua kim loại kiềm)

  Dựa vào (b) ⟹ X2 phải có nguyên tố Na ⟹ X2 là NaOH ⟹ X1 là NaCl ⟹ X4 là Ba(HCO3)2.

  Từ (c) ⟹ NaOH + Cl2 → X5 là NaClO.

  Từ (d), sinh ra khí CO2 thì X6 phải có tính axit mạnh hơn HCO3⟹ X6 phải là KHSO4.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com