Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

(A-2010): Trong phản ứng:

                   K2Cr2O7   + HCl → CrCl3   + Cl2   + KCl  + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

Câu 195929: (A-2010): Trong phản ứng:


                   K2Cr2O7   + HCl → CrCl3   + Cl2   + KCl  + H2O


Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14.   

B. 4/7.          

C. 1/7.                   

D. 3/7.

Câu hỏi : 195929
Phương pháp giải:

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{*{20}{c}}{\mathop {1 \times }\limits^{} }\\{\mathop {3 \times }\limits^{} }\end{array}\left| \begin{array}{l}2\mathop {Cr}\limits^{ + 6}  + 6e \to 2\mathop {Cr}\limits^{ + 3} \\2\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to C{l_2} + 2e\end{array} \right.\)

  K2Cr2O7  + 14HCl → 2CrCl3  + 3Cl2 + 2KCl  + 7H2O

  Ta thấy: Số phân tử HCl tham gia phản ứng là 14.

  Sản phẩm tạo ra 3 phân tử Cl2 => có 6 ion Cl- nhận e => có 6 phân tử HCl đóng vai trò chất khử.

  => Tỉ lệ k = 6/14 = 3/7

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com