`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt đối xứng?

Câu 196876: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt đối xứng?

A. 4 mặt đối xứng

B. 3 mặt đối xứng

C. 6 mặt đối xứng

D. 9 mặt đối xứng

Câu hỏi : 196876
  • Đáp án : B
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com