Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

quan sát hình dưới đây trả lời các câu hỏi 14,15,16

 

Ở thí nghiệm A  ống nghiệm chứa nước vôi bên phải bình chứa hạt bị vẩn đục chứng tỏ điều gì ?

Câu 199488: quan sát hình dưới đây trả lời các câu hỏi 14,15,16


 


Ở thí nghiệm A  ống nghiệm chứa nước vôi bên phải bình chứa hạt bị vẩn đục chứng tỏ điều gì ?

A. Hạt nảy mầm tạo ra CO2 làm đục nước vôi.

B. Hạt nảy mầm cần CO2 , O2 đã làm đục nước vôi

C. Khí CO2 trong không khí đi vào làm đục nước vôi.

D. Nước vôi để lâu bị đục do khí CO2 và O2.

Câu hỏi : 199488
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ống nghiệm đựng nước vôi bên phải bị vẩn đục bởi vì khí CO2 tạo ra do sự nảy mầm của hạt, bơm hút đã hút không khí đi 1 chiều và làm đục nước vôi. Vậy quá trình hạt nảy mầm đã tạo ra CO2

  Đáp án A.

  B sai

  C sai vì không khí đi vào không có khí CO2 do đã bị hấp thụ bởi KOH.

  D sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com