Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giọt nước màu ở thí nghiệm B sẽ di chuyển theo hướng nào ? tại sao ?

Câu 199492: Giọt nước màu ở thí nghiệm B sẽ di chuyển theo hướng nào ? tại sao ?

A. Phía phải, vì hạt nảy mầm tạo ra CO2 đẩy giọt nước màu ra ngoài.

B. Phía phải, vì hạt nảy mầm  tạo ra oxi đẩy giọt nước màu ra ngoài.

C.  Phía trái, vì hạt nảy mầm cần oxi nên hút khí vào làm giọt nước bị hút vào.

D. Phía trái, vì vôi xút hút khí CO2 làm  giọt nước bị hút vào.

Câu hỏi : 199492
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hạt nảy mầm tạo ra khí CO2 và hơi nước nhưng đã được vôi xút hấp thụ, hạt cần O2 nên đã hút không khí làm cho giọt nước màu bị hút vào  ( phía trái).

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com