Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn $\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} - \overrightarrow {MC} = \overrightarrow 0 $  là

Câu 204848: Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn $\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} - \overrightarrow {MC} = \overrightarrow 0 $  là

A. Trọng tâm của tam giác ABC.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AC và BC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AC và AB làm hai cạnh.

D. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB và BC làm hai cạnh.

Câu hỏi : 204848
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:$\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} - \overrightarrow {MC} = \overrightarrow 0 \Leftrightarrow \overrightarrow {MA} + \overrightarrow {CB} = \overrightarrow 0 \Leftrightarrow \overrightarrow {MA} = - \overrightarrow {CB} \Leftrightarrow \overrightarrow {MA} = \overrightarrow {BC} $

  Khi đó M là đỉnh thứ 4 của 1 hình bình hành thỏa mãn MA // BC và MA = BC.

  $\overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {BC} $ cùng hướng.Từ đó ta có hình vẽ sau

   

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com