Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Tính nguyên hàm của hàm số sau  \(\int {\left( {\sqrt {7 - 5x}  + {{(x + 1)}^3}} \right)} dx. \)

Câu 205306:  Tính nguyên hàm của hàm số sau  \(\int {\left( {\sqrt {7 - 5x}  + {{(x + 1)}^3}} \right)} dx. \)

A. \( {{ - 2{{(7 - 5x)}^{{3 \over 2}}}} \over {15}} + {{{x^4}} \over 4} + {x^3} + {3 \over 2}{x^2} + x + C \)

B. \({{2{{(7 - 5x)}^{{3 \over 2}}}} \over {15}} + {{{x^4}} \over 4} + {x^3} + {3 \over 2}{x^2} + x + C\)

C. \({{ - {{(7 - 5x)}^{{3 \over 2}}}} \over {15}} + {{{x^4}} \over 4} + {x^3} + {3 \over 2}{x^2} + x + C\)

D. \({{{{(7 - 5x)}^{{3 \over 2}}}} \over {15}} + {{{x^4}} \over 4} + {x^3} + {3 \over 2}{x^2} + x + C\)

Câu hỏi : 205306
 • Đáp án : A
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{& \int {\left( {\sqrt {7 - 5x} + {{(x + 1)}^3}} \right)} dx = \int {\left( {{{(7 - 5x)}^{{1 \over 2}}} + {x^3} + 3{x^2} + 3x + 1} \right)} dx \cr & = {{{{(7 - 5x)}^{{3 \over 2}}}} \over { - 5.{3 \over 2}}} + {{{x^4}} \over 4} + {x^3} + {3 \over 2}{x^2} + x + C \cr & = {{ - 2{{(7 - 5x)}^{{3 \over 2}}}} \over {15}} + {{{x^4}} \over 4} + {x^3} + {3 \over 2}{x^2} + x + C \cr} \)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com