Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh  giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 205504: Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh  giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Chống lại chế độ độc tài thân Mĩ, thoát khỏi “sân sau” của Mĩ.

B. Chống lại chế độ độc tài Batixta

C. Chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha

D. Chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha

Câu hỏi : 205504

Phương pháp giải:

phân tích. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đầu thế kỉ XIX, các nước Mĩ Latinh đã chịu cảnh lệ thuộc vào Mĩ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự. Mĩ tìm cách biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ. Cũng vì thế, phong trào đấu tranh của các nước Mĩ Latinh nhằm lật đổ chế độc tài thân Mĩ phát triển.

  Chọn đáp án:A

  Chú ý:

  ghi nhớ quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Mĩ latinh

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com