Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những quốc gia giành được độc lập dân tộc sớm nhất ở châu Phi là 

Câu 205505: Những quốc gia giành được độc lập dân tộc sớm nhất ở châu Phi là 

A. Môdămbích và Ănggôla                        

B. Angiêri va Tuynidi                                

C. Ai Cập và Libi

D. Marốc và Xuđăng

Câu hỏi : 205505

Phương pháp giải:

Sgk trang 35

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ những năm 50 của thế kỉ XX. Trước hết là khu vực Bắc Phi.

  -         Mở đầu là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (1952) lật đổ vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập (18-6-1953).

  -         Cùng năm 1952, nhân dân Libi giành độc lập

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com