Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ Mỹ - Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 205508: Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ Mỹ - Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Hiến pháp mới của Nhật Bản (1946)

B. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô. (1951)

C. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật (1951)

D. Học thuyết Phucưđa (1977)

Câu hỏi : 205508

Phương pháp giải:

Sgk trang 53, suy luận. 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 8-9-1951, Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được kí kết, đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa hai nước. Theo đó, Nhật Bản chấp nhận đứng dưới chiếc ô bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật.

  Đến các thời kì sau, từ 1952 đến 1973 và từ năm 1973 đến 2000 và cho đến nay Nhật Bản vẫn tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được kéo dài thêm 10 năm và sau đó là kéo dài vĩnh viễn.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com