Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Kế hoạch Mác-san” mà các nước Tây Âu thưc hiện năm 1947 còn được gọi là

Câu 205507: “Kế hoạch Mác-san” mà các nước Tây Âu thưc hiện năm 1947 còn được gọi là

A. Kế hoạch khôi phục kinh  tế Mỹ - Âu

B. Kế hoạch  phục hưng châu Âu

C. Kế hoạch chinh phục châu Âu

D. Kế hoạch phục hưng liên minh châu Âu

Câu hỏi : 205507

Phương pháp giải:

liên hệ. 

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Kế hoạch Mácsan” hay còn gọi là “kế hoạch phục hưng châu Âu”,, giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com