Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề phủ định của mệnh đề: \(\forall x \in R,{x^2} + x + 5 > 0\) là

Câu 205910: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: \(\forall x \in R,{x^2} + x + 5 > 0\) là

A. \(\exists x \in R,{x^2} + x + 5 \le 0  \)

B. \( \forall x \in R,\,{x^2} + x + 5 \le 0. \)

C. \( \exists x \in R,{x^2} + x + 5 < 0 \)

D. \( \forall x \in R,{x^2} + x + 5 < 0 \)

Câu hỏi : 205910
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hai mệnh đề phủ định như sau:

  +) \(\exists x \in X:T(x)\) và \(\forall x \in X,\,\overline {T(x)}  \)  là phủ định của nhau.

  +) \(\forall x \in X,T(x)\)  và  \(\exists x \in X:\,\overline {T(x)}  \)  là phủ định của nhau.

  Như vậy chỉ đáp án A đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com