Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mpOxy, cho tam giác MNP có M(1;-1),N(5;-3) và P thuộc trục Oy ,trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox .Toạ độ của điểm P là

Câu 204911: Trong mpOxy, cho tam giác MNP có M(1;-1),N(5;-3) và P thuộc trục Oy ,trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox .Toạ độ của điểm P là

A. (2;4)

B. (2;0)

C. (0;4)

D. (0;2)

Câu hỏi : 204911
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  P  thuộc trục Oy nên ta có P(0;y)

  G thuộc trục Ox nên ta có: G(x;0)

  Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có:  

  $$\left\{ \matrix{ x = {{1 + 5 + 0} \over 3} = 2 \hfill \cr 0 = {{ - 1 + \left( { - 3} \right) + y} \over 3} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ x = 2 \hfill \cr y = 4 \hfill \cr} \right.$$

  Vậy tọa độ P là: P(0;4).

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com