Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp \( A = \left\{ { - 2;\,\,1;\,\,2;\,\,3;\,\,4} \right\}\) và \( B = \left\{ {x \in N:\,\,{x^2} - 4 = 0} \right\} \) . Khi đó:

Câu 205918: Cho tập hợp \( A = \left\{ { - 2;\,\,1;\,\,2;\,\,3;\,\,4} \right\}\) và \( B = \left\{ {x \in N:\,\,{x^2} - 4 = 0} \right\} \) . Khi đó:

A.  \( A \cap B = \left\{ { - 2;\,\,2} \right\} \) 

B.  \(  A \cup B = B\) 

C.  \(A\backslash B = \left\{ {1;\,\,3;\,\,4} \right\}  \) 

D.  \(A \cap B = \left\{ {\,2} \right\}  \) 

Câu hỏi : 205918
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \(  {x^2} - 4 = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 2\,\, \Rightarrow B = \left\{ 2 \right\}\) do   \( x \in N \) 

    \(   \Rightarrow A \cap B = \left\{ {\,2} \right\}.\) 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com