Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp \( A = \left\{ {x \in R/\,\,{x^2} - 4 \ne 0} \right\}. \) Tập hợp A viết lại dạng liệt kê là:

Câu 205917: Cho tập hợp \( A = \left\{ {x \in R/\,\,{x^2} - 4 \ne 0} \right\}. \) Tập hợp A viết lại dạng liệt kê là:

A. \(A = \left\{ { - 2;2} \right\}  \)

B. \( A=R \)

C. \(A = R\backslash \left\{ { - 2;\,2} \right\}  \)

D. \( A = R\backslash \left\{ 2 \right\} \)

Câu hỏi : 205917
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \( {x^2} - 4 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  \pm 2 \)

   \( \Rightarrow A = R\backslash \left\{ { - 2;\,\,2} \right\}.  \)

  Chọn C. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com