Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số tập con của tập A={1; 2; 3}  là:

Câu 205919: Số tập con của tập A={1; 2; 3}  là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 7

Câu hỏi : 205919
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các tập con của tập A là:

  \( \eqalign{ & {A_1} = \emptyset ;\,\,{A_2} = \left\{ 1 \right\};\,\,\,\,{A_3} = \left\{ 2 \right\};\,\,\,{A_4} = \left\{ 3 \right\} \cr & {A_5} = \left\{ {1;\,\,2} \right\};\,\,\,\,{A_6} = \left\{ {2;\,\,3} \right\};\,\,\,\,{A_7} = \left\{ {1;\,\,3} \right\};\,\,\,\,\,{A_8} = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3} \right\}. \cr} \)

  Chọn A. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com