Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Một ion có 3p, 4n và 2e. Ion này có điện tích là

Câu 206831: Một ion có 3p, 4n và 2e. Ion này có điện tích là

A. 3+.

B. 2-.

C. 1+.

D. 1-.

Câu hỏi : 206831

Phương pháp giải:

Điện tích = (1+).số p + (1-).số e

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích = (1+).số p + (1-).số e = (1+).3 + (1-).2 = 1+

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com