Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Theo Arenius thì hidroxit nào sau đây không phải chất lưỡng tính?

Câu 206920: Theo Arenius thì hidroxit nào sau đây không phải chất lưỡng tính?

A. Zn(OH)2.

B. Pb(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. Mg(OH)2.

Câu hỏi : 206920

Phương pháp giải:

Theo Arenius, hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazo.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mg(OH)2 khi tan trong nước chỉ phân li theo kiểu bazo nên không phải là chất lưỡng tính.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com